Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Archive for the ‘พลังสกาล่าร์’ Category

quantum-pendent.jpg

ผมขอเขียนถึง “พลังสกาล่าร์” หรือ “ Scalar Energy ” อีกครั้ง เพราะหลังจากที่ผมลงเรื่อง Quantum Pendant ว่าเป็นหินจาก LAVA ภูเขาไฟที่มี “ พลังสกาล่าร์” มีหลายท่านโทรสอบถามเกี่ยวกับ “พลังสกาล่าร์” ผมยอมรับว่า ได้ฟังเรื่องนี้ ๒ ครั้งจาก Dr.Siva Poobalasingam ครั้งแรกที่กัวลาลัมเปอร์ ครั้งที่ ๒ ที่โรงแรมดิเอ็มเมอรัล ถนนรัชดา กรุงเทพฯ เมื่อต้นเดือนมีนาคม ๒๕๕๑ นี้ แต่ที่กรุงเทพฯ Dr.Siva จะพูดน้อยเพราะเวลาจำกัด (เนื่องจากมีรายการบนเวทีมาก) Dr.Silva ได้มอบหนังสือซึ่งเป็นผลงานการค้นคว้า Scalar Energy ชื่อ Optimum Energy For Peak Performance With Scalar Energy เป็นภาษาอังกฤษ ความหนา 85 หน้าให้ไว้ด้วย ทราบว่าคุณ ดอน แดนสวรรค์ กำลังจัดแปลเป็นภาษาไทย ไม่ช้าคงจะได้อ่านกัน

ผมพยายามค้นหาหลักฐานเกี่ยวกับ Scalar Energy ทาง Internet พบว่ามีการค้นคว้ารวบรวมเกี่ยวกับเรื่องนี้หลายท่านด้วยกัน ผมขอนำเอาบทความของ Bill Morgan จาก http://www.rense.com/ มาให้อ่าน พร้อมทั้งแปลไว้ให้ด้วย (แปลค่อนข้างยาก เพราะเป็นศัพท์เทคนิค) Bill Morgan เป็นผู้สนใจและติดตามผลการค้นคว้าของ Tom Bearden นักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกา ลองอ่านดูนะครับ

Scalar Energy – A Completely
New World Is Possible
By Bill Morgan
wmorgan@nycap.rr.com
7-22-3

The greatest scientific discovery in the history of the world has happened over the last few decades and it has gone largely unnoticed because of the great secrecy with which it has been held by all who know of it. It is the discovery of a completely new kind of electomagnetic waves which exist only in the vacuum of empty space, the empty space between the atoms of our bodies as well as the empty space we see in sky at night. All of empty space.
These waves constitute a kind of ocean of infinite energy, and it has now been discovered that this abundant energy can be coaxed to pour into our 3-dimensional world from their 4-dimensional realm, to be used to do work, provide electricity, power all transport, and even heal the body of almost all disease. This is the new world of scalar electromagnetics, the zero-point energy, the energy of the absolute nothingness which existed before the world began.

To understand the incredible implications of this phenomenal discovery is to realize that a completely New World is possible for mankind, a future never before dreamed possible. It could be a world of abundance everywhere, of endless free energy, pollution-free, and a world of cheap universal healthcare, in which actual healing takes place instead of mere treatment, and for most ailments, without the load of chemicals of the pharmaceutical industry. It could be a world in which a huge portion of this world’s massive suffering could be relieved.
These new waves of energy are called “longitudinal” EM (electromagnetism) to distinguish them from “transverse” EM, the kind we are familiar with in our daily life, which power our cell phones and pagers, television and radio broadcasts, microwave ovens, and so on. Rather than modulating in 3-dimensions they are modulating in the direction they are going, accordian-like, that is, along the axis of time, the 4th dimension. What this means is still a mystery to me, but one important facet of this new discovery in the new field of “scalar electromagnetics” is the discovery that time itself is compressed energy, compressed by the factor of the speed-of-light-squared. Does that sound familiar? It brings to mind Einstein’s E = mc2. Matter itself is also compressed energy, and compressed by the same factor as scalar energy is compressed in time. So the discovery of scalar electromagnetics is that we can tap and use the immense energy existing in the ocean of time.

This amazing discovery is announced and described by foremost U.S. scalar scientist Tom Bearden on his website Cheniere.org. I spent about six months poring over the papers and briefings there, despite being a layman and not understanding the high physics and mathematical formulas of it. But I could glean enough to know that, if Bearden is correct, this discovery of the zero-point energy was in fact and without doubt the greatest discovery in human history.

This discovery will completely change our understanding of physical and “non-physical” reality. And it could lead to heaven, and it could lead to hell, because the incredible powers of these new longitudinal waves can, and already HAVE BEEN harnessed in the creation of the most stupendous weapons the world has ever seen. The least of them, the longitudinal interferometer or “Tesla howitzer,” could bring down, in a single shot, a huge building the size, say, the World Trade Center towers, and is being used daily to engineer and change the weather over North America. The Russians are probably the most advanced in the development of these kinds of weapons, but the Chinese are catching up as well. Once you have the know-how building a Tesla howitzer is relatively cheap, the key is in the know-how, knowing how to manipulate, modulate and intersect the longitudinal waves at-a-distance. You can be anywhere in the world and deliver a shot to anywhere else in the world with a Tesla howitzer. All nations now developing these new electromagnetic weapons do so in great secrecy, so mankind at large remains unaware of the danger into which it has fallen.

It should be noted that this discovery of the longitudinal waves of the vacuum of space is not so new as it might seem. Nikola Tesla is generally considered the father of scalar electromagnetics. Tesla’s name for this energy, also called “scalar energy” or “zero-point” energy was “Radiant Energy.” Tesla worked in the first half of the last century and was clearly a genius of the highest order. Unfortunately Tesla was quite paranoid about others stealing his inventions and so, with his photographic memory, kept most of what he knew in his head rather than write it down. But he made a free energy device called the “Tesla turbine,” and even converted an automobile to run on the “radiant energy.” At Tesla’s death the government swooped in immediately and confiscated what writings and papers there were. So, many of Tesla’s secrets were lost to humanity, and in fact, repressed by the powers that be. Even at that early period there were powerful interests working to keep these discoveries secret. The last thing the oil companies or the energy cartels want is free energy for everybody! That would mean their own demise.

Through scalar electromagnetics it will become possible to engineer physical reality directly, even to engineering at the molecular level, creating new “impossible” molecules and even transmuting elements. It will be possible to make radioactive waste non-radioactive. This new science will unlock the secret of gravity, and thereby the secret of anti-gravity allowing us to manufacture our own “UFOs.” It will allow the cure of cancer and Aids. I guess if I had to name the four most important implications of the discovery of longitudinal waves it would be these:

1. The solutions to the energy crisis and the “oil problem” are in hand. These oil-wars are completely unnecessary. There is endless energy available freely from the domain of time.
2. Unbelievably powerful weapons are not only possible, but are already operating in several nations. The many powers of these weapons are unprecedented and mind-boggling.
3. The cure of diseases such as cancer and AIDS, in fact nearly any disease, has become possible within a few years of sufficient funding. Everyone can be made healthy and stay healthy.
4. Mind control on a mass scale has now become possible, and the machines to do it are already in place in certain nations. It has become possible to mentally enslave whole populations with the twist of a few dials.

Yes, that’s right, the new waves are in fact the kind of waves the mind itself uses in its operations, and so there will be implications in the realm of both mind control and education. Thoughts/feelings can be induced, even from afar, in target subjects, portending possible terrible uses in mentally enslaving people, or putting them into a happy trance, or making them apathetic, or even inducing sheer fear and panic. On the other hand, it will be possible to learn about any subject by merely “downloading” the knowledge directly into the human mind. A person might become a PhD. in a matter of months rather than years.

Other more offbeat possibilities would be “drug machines” which could induce a variety of euphoric happy states, a wide spectrum of consciousness altering effects which allow all drug users to get off their drugs. Why use drugs when those effects are available electromagnetically at the turn of a dial? Once the mind grasps the fundemental discovery it just runs wild thinking of the vast spectrum of things which will become possible.

But for mankind at its present juncture two aspects of longitudinal waves are supremely important: the matter of free-energy, and the terrible scalar weapons. If the government continues to suppress and hold back the secret of free energy from the vacuum, then the world continues to be locked into this direction we are going of the oil wars, as various powers seek to secure all the remaining oil supplies for themselves. In reality, the cost of the current war could easily have covered the research and development which would make the whole planet free of the need to burn oil! We are now spending 4 billion dollars a month in Iraq to take over their oil to the benefit of corporate America. The real benefit to the people of America would be to have a Manhatten-style project to develop scalar energy on a large scale and begin the changeover to a new oil-free era of world prosperity. But this will wipe out the oil companies and they are a demons that will not go down without a fight.

The Disclosure Project of Dr. Stephen Greer seeks, in part, to force disclosure by the secret agencies of the government to disclose this technology, which it holds highly classified, for the betterment of humanity. Witnesses, many of them military or ex-military, have given testimony that such technology exists and is being held secret from the people. This may classify as one of the greatest crimes against humanity, and history may very well judge it to be so. While keeping this technolgy of free-energy secret, they are secretly developing it into the worst weapons the world has ever known. It is epic evil worthy of Dr. Faust.

The secret testing of these scalar devices may also explain a lot of mysteries going on, like the cropcircles and the glowing orbs of lights in the sky increasing seen throughout the world. According to Tom Bearden, it was a scalar accident that caused the Chernobyl disaster. He also points out quite a number of sightings by trained pilots of “cold explosions” at sea which send up huge mushroom clouds of water vapor miles into the sky, or other sighting of giant glowing hemipheric electromagnetic domes, also called “Tesla shields.”

So once again, as at the dawn of the nuclear age, mankind is faced with a discovery that could lead to its own destruction, in the hands of evil or stupid men, or could lead to an incredibly better world, free of fossile fuels, filled with healthy people, and with plenty enough of everything to go around.

For more information on scalar electromagnetics see

http://www.cheniere.org

For a longer “Bearden for Beginners” article see this: http://216.247.92.101/pub/bearden/scalar_wars.htm

123.jpg

( คำแปล, เรียบเรียงถ้อยคำ )

พลังสกาล่าร์ มิติใหม่แห่งพลัง

การค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ ได้บังเกิดขึ้นหลายทศวรรษแล้ว แต่ความลับสุดวิเศษนี้มิได้ถูกแพร่งเผย เนื่องจากถูกปกปิดไว้โดยผู้ค้นพบและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เป็นการค้นพบ “คลื่นพลังแม่เหล็กไฟฟ้า” ( Electomagnetic Waves ) ชนิดใหม่ ที่เกิดขึ้นได้เฉพาะในพื้นที่ว่างเปล่าระหว่างอะตอมในร่างกายของเรา และพื้นที่ว่างเปล่าบนพิภพ บนท้องฟ้า และในจักรวาล

คลื่นแม่เหล็กดังกล่าว ขับพลังออกมามหาศาลนิรันดร์ในมิติที่ ๔ บัดนี้สามารถสกัดออกมาสู่มิติที่ ๓ เพื่อใช้สร้างกระแสไฟฟ้า พลังการขับเคลื่อน กระทั่งนำมาใช้ในการรักษาโรคได้เกือบทุกชนิด นี่คือมิติใหม่ของพลังคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสกาล่าร์ พลังงานแห่งความว่างเปล่าจากมิติที่ ๔ ที่มีมาก่อนกำเนิดโลก

ด้วยพลังนี้ อนาคตแห่งโลกใหม่ได้มาถึงแล้ว โลกที่ไม่เคยมีใครฝันถึง เป็นโลกที่ไม่มีการอดอยาก มีพลังงานล้นเหลืออย่างไม่มีที่สิ้นสุด ไร้มลพิษ เป็นโลกที่มีการรักษาราคาถูกและตรงจุด ไม่มีการเลี้ยงไข้หรือประวิงเวลา และที่สำคัญ จะเป็นโลกที่ไร้สารเคมีจากธุรกิจ จากเภสัชกรรม การดิ้นรนอดอยากลำบากยากเข็ญ อาจหมดสิ้นไปด้วยพลังสกาล่าร์

พลังงานใหม่นี้คือ “พลังแม่เหล็ก ลองจิทูดินัล” ( Longitudinal ) ซึ่งต่างจากคลื่นแม่เหล็ก “ทรานเวิร์ส” ( Transverse ) ที่เราพบในชีวิตประจำวัน จากโทรศัพท์มือถือ วิทยุ ทีวี ไมโครเวพ และอื่นๆ เพราะมันขับเคลื่อนมาในรูปแบบของมิติที่ ๔ที่ถูกบีบอัดในกาลเวลา ตามทฤษฎีของโรเบิร์ตไอน์สไตน์ ซึ่งเราสามารถสกัดพลังอภิมหาศาลออกมาใช้ได้

การค้นพบครั้งยิ่งใหญ่นี้ถูกประกาศก้องโดย ทอม แบร์เดน ( Tom Bearden ) นักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกาผู้ค้นพบ ผู้เขียนได้ใช้เวลาถึง ๖ เดือน ค้นคว้าติดตามการค้นพบนี้ จากเอกสารต่างๆมากมาย จนทราบดีว่า หากสิ่งที่ แบร์เดน กล่าวมาถูกต้อง มันคือการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มวลมนุษย์แน่นอน

การค้นพบนี้จะเปลี่ยนความเข้าใจของเรากับสิ่งจับต้องได้และจับต้องไม่ได้ และพลังของมันจะนำพาเราไปสู่โลกแห่งความสุขสันติ ในขณะเดียวกัน อำนาจของมันก็อาจพาเราลงนรกได้เช่นกัน เพราะอภิมหาพลังนี้ได้เคยถูกนำไปใช้ผลิตอาวุธสงครามทรงอานุภาพมาแล้ว แสนยานุภาพของมันรุนแรงยิ่งนัก เพียงการยิงครั้งเดียวจาก “เทสล่า โฮวิทเซอร์” (Tesla howitzer) อาคารสูงระฟ้ามลายหายไปในพริบตา มันยังถูกใช้ประจำเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศในอเมริกาเหนือ รัสเซียเป็นผู้ช่ำชองในการใช้พลังงานนี้ ในขณะที่จีนกำลังศึกษามาติดๆ เมื่อทราบวิธีสร้าง “เทสล่า โฮวิทเซอร์”แล้ว มันไม่เป็นการยากและแพงเลยที่จะผลิตมันขึ้นมา กุญแจสำคัญก็คือ การรู้วิธีบังคับพลังงานแม่เหล็กนี้จากระยะไกล คุณอยู่ที่ไหนก็ได้ คุณสามารถยิงทำลายได้ทั่วปฐพี ด้วย “เทสล่า โฮวิทเซอร์” ทั่วโลกกำลังซุ่มพัฒนาอาวุธชนิดนี้กันอยู่ โดยคุณไม่ทราบเลยว่า อันตรายใหญ่หลวงกำลังคืบคลานมาหา หากมีผู้นำพลังนี้ไปใช้ในทางที่ผิด

ที่น่าสนใจก็คือ คลื่นแม่เหล็กลองจิทูดินัลนั้น ไม่ได้เป็นการค้นพบใหม่ดังที่เข้าใจ นิโคล่า เทสล่า ( Nikola Tesla ) ได้ค้นพบและศึกษามันมาตั้งแต่ครึ่งแรกของศตวรรษที่แล้ว แต่ความที่เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์วิตกจริต กลัวว่าการค้นพบครั้งใหญ่ของเขา จะมีผู้ไม่ประสงค์ดีขโมยไป ข้อมูลต่างๆจึงถูกเก็บไว้เพียงแค่ในสมองของเขา โดยไม่มีการเขียนบันทึกใดๆทั้งสิ้น สิ่งเดียวที่เหลือไว้เมื่อเขาจากไปคือ “เครื่องสังเคราะห์พลังไฟฟ้าเทสล่า” ( Tesla turbine ) ที่สารถทำให้รถยนต์วิ่งได้ฉิวด้วยพลังไฟฟ้า ยังไงก็ตามเมื่อเขาสิ้นลมลง รัฐบาลรัสเซียได้เข้ากวาดยึดบันทึกต่างๆของเขาไปจนหมดสิ้น และแล้วทุกอย่างก็กลายเป็นความลับไป คงไม่มีใครอยากให้ความลับนี้รั่วไหลเป็นแน่แท้ โดยเฉพาะผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ ไม่ต้องการให้มวลมนุษย์ได้สัมผัสกับพลังงานที่ไม่ต้องเสียเงินซื้อนี้ เพราะนั่นหมายความว่า เหล่าราชาน้ำมันจะกลายเป็นนักธุรกิจที่ไร้ค่าไปในทันที

ด้วยพลังคลื่นแม่เหล็กสกาล่าร์ สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ก็สามารถเป็นไปได้ แม้แต่การเปลี่ยนสถานะสารต่างๆก็บังเกิดขึ้น คลื่นความถี่อันตรายต่างๆ สามารถเปลี่ยนเป็นคลื่นความถี่ที่ปลอดภัยได้หมด วิทยาศาสตร์ยุคใหม่จะสามารถไขความลับของแรงดึงดูด นั่นหมายความว่า แม้แต่ยานอวกาศ UFO ที่ต่อต้านแรงดึงดูด ก็สามารถผลิตได้ และแม้แต่โรคร้ายอย่างมะเร็งและเอดส์ ก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กไป

ประโยชน์หลักๆ ๔ อย่างของ “พลังคลื่นแม่เหล็ก สกาล่าร์” มีดังนี้

๑ แก้ปัญหาพลังงานและน้ำมันขาดแคลน เพราะน้ำมันจะไม่ใช่สิ่งจำเป็นอีกต่อไป เมื่อมีพลังงานแม่เหล็กให้ใช้ทดแทนกันฟรีๆ
๒ อาวุธแสนยานุภาพสูงเกินคำบรรยายจะกลายเป็นเรื่องจริง ซึ่งจริงๆแล้วประเทศมหาอำนาจต่างๆก็เริ่มศึกษาและนำไปใช้กันแล้ว โดยความรุนแรงของมันนั้น มากมายเกินกว่าที่คาดคิด
๓ โรคร้ายต่างๆนาๆ จะสามารถรักษาให้หายขาดได้ง่ายๆในระยะเวลาไม่กี่ปีหลังจากที่มีการมอบทุนค้นคว้า เกี่ยวกับการรักษาด้วยพลังคลื่นแม่เหล็กนี้
๔ การควบคุมจิตฝูงชนจำนวนมาก ( Mind Control ) สามารถทำได้ ซึ่งเครื่องมือสำหรับการนี้ได้ถูกเตรียมไว้แล้วในหลายประเทศ

ความเป็นไปได้อีกประการหนึ่ง คือการรักษาพยาบาล การใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารักษาโรคแทนยา เพราะมันสามารถเข้าไปเสริมสร้างพลัง ทำให้ร่างกายกลับมาแข็งแรงขึ้นได้ พลังงานมหัศจรรย์นี้อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ ว่ามนุษย์จะพัฒนาเป็นพลังงานฟรีให้ทุกคนได้ใช้กัน หรือจะพัฒนาเป็นอาวุธมหาประลัย อย่างไรก็ตามหากรัฐบาลยังปิดบังความรู้เกี่ยวกับพลังงานนี้ไว้ สงครามน้ำมันและการแย่งชิงเพื่อยึดครองแหล่งน้ำมัน ก็ยังจะเกิดขึ้นต่อไป ซึ่งจริงๆแล้ว หากนำค่าใช้จ่ายและงบประมาณต่างๆในการทำสงคราม มาใช้ในการวิจัยพลังแม่เหล็กไฟฟ้า ป่านนี้คนทั้งโลกคงได้พบพลังงานฟรีกันไปแล้ว ขณะนี้สหรัฐหมดเงินไปถึงเดือนละ ๔ พันล้านเหรียญเพื่อเอาใจบรรดาพ่อค้าน้ำมัน ที่ไม่ยอมให้พลังงานคร่ำครึหายไปจากโลกง่ายๆ

การปกปิดความลับแห่งพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสกาล่าร์นี้ นับเป็นอาชญากรรมต่อมวลมนุษย์ที่ร้ายแรงที่สุด เพราะในขณะที่ทางรัฐเก็บงำมันไว้เป็นความลับ การพัฒนาอาวุธร้ายแรงจากพลังงานตัวนี้ก็ดำเนินไปเรื่อยๆ ด้วยพลังนี้ อาจจะนำพาโลกไปสู่จุดจบ หรืออาจพาไปสู่โลกอันสดใสที่มีพลังงานฟรีและไร้มลพิษ.
( แปลและเรียบเรียงโดย อัษฎา อาทรไผท )

ท่านผู้อ่านครับ ทั้งหมดนี้เป็นเพียงผู้ศึกษาคนหนึ่ง ที่ได้ค้นคว้าและเขียนไว้ ท่านสามารถหาเพิ่มเติมได้ในโลกของ Internet แต่ถ้าท่านอยากทดลองพลังสกาล่าร์ ขณะนี้บริษัท Fusion Excel (www.fusionexcel.com) ได้นำหินลาวาภูเขาไฟที่มีพลังสกาล่าร์ มาทำเป็นเหรียญสำหรับห้อยคอ ออกแบบสวยงามใช้เป็นเครื่องประดับได้ แต่ที่เล้นลับคือเหรียญนี้มีพลัง

ทดสอบง่ายๆ นำโซดามา ๑ ขวด เทแบ่งใส่แก้ว ๒ ใบ แล้วนำเหรียญพลังสกาล่าร์ (Quantum Pendant) แช่ลงไปในน้ำโซดา ๑ แก้ว ทิ้งไว้ประมาณ ๑๐ นาที แล้วท่านลองดื่มโซดา เปรียบเทียบความแตกต่างของรสชาดน้ำโซดาทั้ง ๒ แก้ว จะพบว่าน้ำโซดาที่แช่ Quantum Pendant รสชาติจะจืด ความซ่าหายไป ทำนองเดียวกัน หากท่านต้องการเปลี่ยนรสชาดเบียร์หรือไวน์ให้มีความนิ่มนวล ก็เอาเหรียญแช่ลงไปประมาณ ๑๐ นาที ไวน์ราคาถูกจะกลายเป็นไวน์แพงระยับไปทันที แสดงว่า ไม่ใช่ก้อนหินก้อนกรวดธรรมดา ท่านไม่ต้องกลัวอันตรายเมื่อท่านดื่มน้ำที่แช่เหรียญนี้ เพราะผมแช่น้ำดื่มอยู่ทุกวัน.

Read Full Post »